top of page

Doğal Takı Tasırımı Üzerine

Doğal takı tasarımı yapabilmek kolay bir iş gibi geliyor insana, ama olmadığını anladım.


Bir takı tasarımcı olabilmek için bazı özelliklere sahip olabilmek gerekiyor.


Takı tasarımcısı olabilmek aslında tartışmaya açık bir konu. Herkez takı tasarımcısı olamayabilir, ya da özellikle doğal takıya ilişkin tasarımlar yapamayabilir. Takı tasarımı yapabilmek için belirli düzeyde eğitim almak ön koşul olarak görünüyor. Fakat yine de bazı şeylerinin eğitimini almanın o işi yapabilmekte yeterli olmadığı gibi doğal takı tasarımı konusunda da sadece eğitim almak yeterli gelmiyor. Öncelikli olarak doğayı duyumsamak, sanatı ve tasarımı hak ettiği gibi icra edebilmek için sanatsal ve yaratıcı düşünebilme yeteneğine sahip olmamanın yanında bir estetik birikime sahip olarak düşünebilmek gerekiyor.


Aynı zamanda sanat ve tasarımın da temel ilkelerinin bilinmesi gerekli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle doğal takı denince doğanın ritmini ve akşını ki takı tasarımı tasarımı oldukça sıkı çalışmayı gerektiren bir meslek olarak karşıma çıktı. Temel çizim teknikleri, renklere ve onların uyumuna dair kavramlar, tasarımda denge gibi gibi temel konulara hakim olmak ve onları doğru bir şekilde uygulamak ve işleme dökmek gerekiriyor.


Aslında gerekli olan şeylerden bir diğer önemli olan unusur ise; kişinin kendini doğru bir şekilde ifade edebilmesinden geçiyor. Çünkü kişinin kendini ve doğanın çizgilerini karşındakine daha doğru biçimde aktarabilmesi, tasarımında kendini ve doğanın güçünü yansıtabilmesini gerektiriyor.

Doğal takı tasarımı tasarımı yapabilmek demek; kişinin düşündüklerini, hayal gücünü, düşünebilme yeteneğini yaptığı işe hak ettiği bir şekilde dökebilmesi demektir. Bu yüzden diyorum ki kişinin kendini doğru biçimde ifade edebilmesi takı tasarımı tasarımı yapmakta önemli rol oynuyor.

Tasarımcılar için sahip olunması gereken en önemli yeteneklerden bir diğeri ise güçlü çizim becerisidir, çizim yapamayan bir takı tasarımı tasarımcısı düşünmek pek doğru olmaz. Elbette ki çizim yapabilmekten kastımız resim yapabilme yeteneğiyle karıştırılmamalıdır. Bir tasarımcının bu konuda ihtiyaç duyduğu tek şey tasarımını yaptığı kıyafetlerin detaylarını anlatabilecek, kafasında oluşturduğu taslağı çizime dökebilecek sevide bir beceridir.


Bir tasarımcıda olması gereken diğer bir özellik ise detayları yakalayabilecek iyi bir göze sahip olabilmektir çünkü eğer bahsettiğimiz konu tasarım ise önemli olan tüm her şey detaylardan meydana gelir ve tasarımı önemli kılan onun detaylarıdır. Dolaylı yoldan da olsa tüm bunların yanında tasarımı yapacak olan kişi elbette güncel takı tasarımı hayatını ve trendlerini takip etmelidir. Bunu yapabilmek için de takı tasarımı tarihinin hareketlerinin, gelişmelerini bilmeli ve onlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.


Sevgilerimle


Figen Mumcu
Featured Posts
Daha sonra tekrar deneyin
Yayınlanan yazıları burada göreceksiniz.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page